Het team van De Wierde

Van links naar rechts: boven, achter: Lucien Simons, Tom Weel, Lory Gottemaker, Gerda Ebbers, Wim van der Zwaag.
Midden, staand: Theo Plevier, Hetty Tegeler, Christa van Benthem, Yvonne Arends, Martina Snoeijink, Rosalie Willemsen.
Onder, zittend: Juul de Ruiter, Dori Nijhuis, Hilde Pezy, Aly Siemerink, Faye Kroeze, Anke Willems, Gert Overweg.
Gerlinda Fikken werkte op het moment van de foto voor Talenta, daarom staat haar foto hier onder:


 


De school wordt geleid door de directie, bestaande uit de directeur en de locatieleider. De directeur heeft de algemene leiding. De locatieleider heeft een aantal directietaken en coördi­neert het werken op een locatie. Er is veelvuldig overleg. Elke groepsleerkracht heeft de leiding over de eigen groep.

Wanneer er sprake is van een gedeelde groepstaak (deeltijdbaan), berust de verantwoordelijkheid bij beide leerkrachten. We noemen dit een duobaan. De leerlingbegeleiding wordt gecoördineerd door de locatieleider, samen met de interne begeleiders en tutors.
 

De Wierde - hoofdlocatie:

groep 1/2 - Dori Nijhuis / Juul de Ruiter
groep 3 - Gerda Ebbers / Hilde Pezy
groep 4 - Tom Weel/Rosalie Willemsen
groep 5 - Christa van Benthem / Faye Kroeze
 

De Wierde - nevenlocatie:

groep 1A/2A - Aly Siemerink / Hetty Tegeler
groep 6A - Wim van der Zwaag / Lucien Simons
groep 7A - Theo Plevier/Gerlinda Fikken
groep 8A - Lory Gottemaker / Anke Willems
 

Interne begeleiding
Martina Snoeijink

Tutoring
Aly Siemerink / Yvonne Arends

ICT - coördinatie en stagebegeleiding
Tom Weel

Algemene taken
Gert Overweg / Yvonne Arends